Ansvarlighed

Vi tager ansvar

Åleudsætning

Skovsted Ålefarm deltager hvert år i de massive åle udsætninger i EU, og 40 – 50 % af de indkøbte glasål sættes ud i naturen igen. Dermed er vi med til at genopbygge bestanden af den europæiske ål i Danmark og EU.

Overlevelsesprocenten for glasål i naturen er på omkring to procent, mens den til gengæld er op til 70% for genudsatte ål, der har været igennem et recirkuleret anlæg.

Skovsted Ålefarm er medlem af SEG.

Sustainable Eel Group er en international organisation, der gennem samarbejde med miljøorganisationer, politikere, græsrodsbevægelser og erhvervsliv i 13 lande arbejder på at hjælpe bestanden af europæiske ål. Der arbejdes på mange fronter, og herunder kan du se et par af tiltagene:

Fokus på genopretning af vådområder som moser, søer, kanaler og vådenge. Dermed skabes flere egnede levesteder for ålen.
At skabe mulighed for fri passage ved opstemninger og dæmninger. Faunapassager og åletrapper skal give glasålene adgang til at trække op i vandløbssystemerne og gøre det lettere for de udtrækkende blankål at vende tilbage til havet.
At tilstræbe ansvarlighed både under fangst af glasål og under opdræt af ål i fangenskab.
Alt dette er med til at man kan spise vores ål med god samvittighed.

Tal fra fiskeriet fortæller at Ålen igen er i fremgang. Der fanges nu igen gul-ål i store mængder.